జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రాశస్త్యం

జ్యోతిష్య శాస్త్రము లో వివిధ దోషాలకు పరిహారంగా జపం, హోమం, దానం, రత్నం వంటి పలురకాల పరిహార క్రియలు ఉన్నాయి.  ఇటీవల కాలం లో రత్నధారణ అన్నది…

Continue Reading →