చంద్రగ్రహణం రోజు ఇలా చేయండి (27-జులై-2018)

ఆందోళన వద్దు – చంద్రగ్రహణం రోజు ఇలా చేయండి (27-జులై-2018) —————++————-+++————-+++——– ఈనెల 27 వ తేదీ శుక్రవారం నాడు గురు పౌర్ణమే కాక సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం…

Continue Reading →

నిత్య జీవితం లో పరిహారాలు

నిత్య జీవితం లో ఉపయోగపడే పరిహారాలు 1. కన్యలకు తొందరగా వివాహం అవ్వడానికి రామాచరిత్ మానస్ లోని బాలకాండలో శివపార్వతి వివాహ అధ్యాయం 40 రోజులు పారాయణ…

Continue Reading →

లాల్ కితాబ్ …

లాల్ కితాబ్ ని అనుసరించి ద్వాదశ రాశులవారు ఆచరించ తగ్గ పనులు మేష రాశి వాళ్ళు : * ఏనుగు కి సంభందించినవి ఏవైనా కూడా ఇంట్లో…

Continue Reading →