మీకు గల సందేహాలను నివృత్తి చేసుకొనుట కొరకు, సమస్యలకు పరిష్కారము తెలిసికొనుట కొరకు, జాతక చక్రములకు లేదా ఏదైనా జీవిత సంబంధ ప్రశ్నలకు ఈ క్రింది కాంటాక్ట్ ఫారమ్ లో గానీ, లేదా ఫోన్/WhatsApp (7093434284) ద్వారా కానీ  సంప్రదించండి.

***గురువుగారిని వ్యక్తిగతం గా హైదరాబాదులో కలవదలచిన వారు పై నెంబరుకు ఫోన్ చేయగలరు***

జాతక చక్రంతో పాటు, ముఖ్యమైన ఫలితాలు తెలుసుకొనుటకు:
భారత దేశం లో ఉన్నవారు : 1000 రూ
ఇతర దేశాల్లో ఉన్నవారు: 2000 రూ
ఐదు సంవత్సారాలకు సంప్రదింపు ఫీజు : 5,000 రూ
(దీనిద్వారా మీకు ఎప్పుడు ఏ సందేహం వచ్చిన నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. అంతేకాక వివాహ పొంతన మూహూర్తం వంటివి ఉచితంగా పొందవచ్చు. ఏడాదికి ఒకసారి మీరు కోరినప్పుడు లేదా మహాశివరాత్రి, కార్తికపౌర్ణమి రోజున శివునికి భస్మాభిషేకం చెయ్యబడును)

ఫీజు ఈ క్రిందనున్న బ్యాంకు అకౌంట్ కి జమ చేయగలరు

Account holder name: Jayasri Kamya Kanchi
Account number: 058201506514
IFSC CODE: ICIC0000582
ICICI BANK
Branch: HYDERABAD – INDIAN SCHOOL OF BUSINESS